"Kada hadis ne bi bio vjerski izvor, mi ne bi smo znali koliko puta na dan treba klanjati, jer to nije izričito naglašeno u Kur'anu.
Isto tako, ne bismo mogli saznati propise o zekatu, jer Kur'an samo naređuje da se zekat daje, a ne pruža potpuno objašnjenje o tome.
Hadis je vjerski izvor i svaki musliman se mora podvrgnuti onome što u hadisu stoji i šta je Muhammed s.a.w.s. kao tumačenje Kur'ana rekao ili radio."

Mehmed ef. Handžić

Buharijeva zbirka hadisa

  Sadržaj

I DIO (Od hadisa 1 do 857) Stranica
Riječ izdavačaV
Riječ reisul-uleme dr. Mustafe ef. CerićaIX
Predgovor prvom cjelovitom izdanju Buharijevog SahihaXII
Imam Buhari i njegov SahihXVII
Početak Objave3-14
Vjerovanje17-63
Nauka65-126
Abdest129-202
Gusul – kupanje205-227
Menstruacija229-254
Tejemmum257-269
Namaz271-376
Namaska vremena379-423
Ezan425-582
II DIO (Od hadisa 876 do 1772)Stranica
Džuma-namaz583-627
Namaz u strahu629-635
Bajrami637-667
Vitr-Namaz669-679
Traženje kiše681-703
Pomračenje sunca705-724
Kur’anske sedžde727-737
Skraćivanje namaza739-762
Noćni namazi765-801
Vrijednost namaza u dva harema803-807
Radnje u namazu809-825
Zaborav u namazu827-838
Dženaza841-948
Zekat951-1035
Sadakat ul-fitr1037-1043
Hadž1045-1191
I DIO (Od hadisa 1733 do 2737) Stranica
Umra5-23
Spriječeni hadžija25-34
Kazna za lov35-61
Odlike (fadileti) Medine63-74
Post75-141
Teravija143-152
Itikaf153-164
Kupoprodaja165-265
Plaćanje unaprijed267-274
Pravo preče kupnje275-277
Najam-zakup279-295
Prenos dugova297-299
Jamčenje301-309
Punomoć311-325
Obrađivanje zemlje327-343
Napajanje i navodnjavanje345-361
Zajam, otplata dugova, Kuratela (ograničenje) i stečaj363-376
Sporovi377-384
Nađena stvar385-394
Nasilje i otimanje395-420
Partnerstvo421-433
Zalog435-439
Oslobađanje roba441-460
Rob ugovorenog otkupa461-466
Poklon, vrijednost toga i podstrekivanje na darivanje467-503
Svjedočenja505-545
Izmirivanje (mirenje) ljudi547-562
Uvjeti563-588
II DIO (Od hadisa 2738 do 3468)Stranica
Oporuke589-621
Džihad i vojni pohodi623-784
Propisivanje petine785-829
Glavarina i primirje831-855
Početak stvaranja857-922
Kazivanja o vjerovjesnicima923-1048
Vrline1049-1124
I DIO (Od hadisa 3469 do 4473) Stranica
Vrline ashaba5-70
Vrline ensarija71-178
Bitke179-477
II DIO (Od hadisa 4474 do 5350)Stranica
Tumačenje Kur’ana479-951
Vrijednosti Kur’ana953-998
Brak999-1102
Razvod braka1103-1164

I DIO (Od hadisa 5351 do 6411) Stranica
Izdržavanje5-20
Hrana21-66
Akika67-71
Zaklane životinje i divljač (koja se lovi)73-112
Kurbani113-128
Pića129-158
Bolesnici159-180
Medicina181-234
Odjeća235-326
Etika (edeb)327-468
Traženje dopuštenja za ulazak469-518
Dove519-578
II DIO (Od hadisa 6412 do 7563)Stranica
Ono što raznježuje srca (rekaik)579-660
Određenje (kader )661-674
Zakletve i zavjeti675-718
Otkup za prkršenu zakletvu719-756
Kazneno pravo757-808
Odšteta za krvne delikte809-844
Pozivanje na pokajanje odmetnika i buntovnika i borba protiv njih845-862
Prisiljavanje863-872
Dosjetke873-932
Smutnje933-1022
Priželjkivanje1023-1032
Izviješća (predanja) samo jedne osobe1033-1044
Pridržavanje za Kur’an i sunnet1045-1102
(Allahova) jednoća (tevhid)1103-1218